Barok Progresywny press kit2018-10-16 06:27


Filename Size Last Modified
Aga_Kiepuszewska_Presskit1.JPG 3.18 MiB 2016-05-29 20:03
Aga_Kiepuszewska_Presskit2.JPG 5.04 MiB 2016-05-29 20:04
Page generated in 0.0099 seconds

Dzień dobry!

Informacja o licencji i atrybucji (właściwy podpis)

Można używać tych fotografii do tworzenia artykułów prasowych i promocji koncertów i innych wydarzeń związanych z Agą stosując się do poniższych zaleceń:

  • Rozciąganie zdjęć jest niedozwolone..Zmiany kolorystyczne i inne zmiany muszą być skonsultowane z managerem najlepiej poprzez e-mail - kontakt@agakiepuszewska.com
  • Jeśli z kontekstu publikacji to nie wynika prosimy o wymienienie imienia i nazwiska (Aga Kiepuszewska)

Dziękuję za zainteresowanie i zrozumienie,

Aga Kiepuszewska