Z wizytą w Polskim Radiu Dzieciom u red. Adama Dobrzyńskiego, maj 2018