„Grażyna Auguścik Prezentuje” 19 X 2017 Filharmonia